Kære besøgende


Velkommen til Glarmestrenes Erfa Gruppe

Hvem kan blive medlem?
Enhver glarmester som er medlem af Glarmesterlauget i Danmark, er en hæderlig mand, der er over 25 år, og har et positivt livssyn, kan optages

Hvordan bliver man optaget i Erfa Gruppen?
Du kan først og fremmest søge direkte, hvilket gøres ved at tilkendegive din interesse på Kontakt os til bestyrelsen, i første omgang angiver man blot sit navn, adresse og telefon nummer, samt at man ønsker at blive kontaktet, meget kort tid herefter vil du blive kontaktet af en fra bestyrelsen, og lad det være sagt med det samme, det er alene en gensidig drøftelse og vurdering af, om du vil passe ind i Erfa Gruppen
Hvis du selv og Erfa Gruppen efterfølgende vurder, at du vil kunne deltage i en positiv udvikling af Erfa Gruppen, kan du forvente, at blive indkaldt til et kommende medlemsmøde

årlige medlemsmøder er 3 - 5 møder om året

Foreningens formål er ved faglige studieture hvert andet år i ind- og udland, at genopfriske og
øge medlemmernes kendskab til håndværk, at styrke kendskab til handel og produktion,
samt at fremme international forståelse

Som på tværs af faggrænser, ønsker at lære andre ledere at kende, skabe netværk og trække
på hinandens erfaringer

Fremme og styrke viljen, til at gøre noget for andre som en forudsætning for al god virksomhed

Glarmestrenes F�llesindk�b A/S, DK-2860 S�borg - Telefon: +45 39 66 17 44
Site created and hosted by CMPLICITY ApS